| ]

ad2

Πριν να κάνετε χρήση του Δικτυακού τόπου  News24gr.blogspot.com (εφεξής «blog») , σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης.
Σε περίπτωση διαφωνίας, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση του blog αλλά να μας γνωστοποιήσετε τις αντιρρήσεις σας προκειμένου να τις λάβουμε υπόψη, στο μέτρο του δυνατού.

Τυχόν περιήγηση ή /και χρήση των υπηρεσιών του blog αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά και αποδέχεσθε τους παρόντες όρους ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους.


Tο blog φιλοξενείτε από από την Google σε Server που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και παρά τη χρήση Ελληνικής γλώσσας δεν έχει καμία σχέση με το Ελληνικό δίκαιο.
 
Το blog λειτουργεί σύμφωνα με την και διέπεται από την  νομοθεσία των Ηνωμένων πολιτειών της Αμερικής.
Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι αρμόδια δικαστήρια να επιληφθούν οποιαδήποτε διαφορά με το blog είναι αυτά των Η.Π.Α και συγκεκριμένα τα δικαστηρια της Νέας Υόρκης
 
Ο χρήστης αποδέχεται ότι όταν χρησιμοποιεί το blog δεν παραβαίνει το δίκαιο της χώρας στην οποία κατοικεί. Σε καμία περίπτωση το blog δε φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες ποινικές, αστικές ή διοικητικές ευθύνες  δύναται να αναζητηθούν από τον χρήστη ως αποτέλεσμα προσβασής του στο blog ή χρήσης των πληροφοριών που αυτό περιέχει.
 
Στην χώρα μας (ΗΠΑ) το Bill of rights (αντίστοιχο «σύνταγμα» που υπάρχει στην Ελλάδα), αναφέρει στο πρώτο του άρθρο:http://topics.law.cornell.edu/constitution/billofrights
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise there of; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.
 
Από τη στιγμή δηλαδη που είμαστε σύμφωνοι με το Bill of rights δεν κάνουμε λογοκρισία!


Αποποίηση, Περιορισμός Ευθύνης:

Το blog δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί οποιοσδήποτε επισκέπτης ή διαφημιζόμενος απο τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης και το περιεχόμενο του blog κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας. Η χρήση των ιστοσελίδων στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία συνεπάγονται τη βαθιά γνώση και αποδοχή των όρων του παρόντος.

Διαφημιστικές προβολές

Το blog δεν συνδέεται με οποιαδήποτε μορφή σχέσεως (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται σχέση υπαλληλίας, εντολής, προστήσεως, εταιρίας, συνεταιρισμού, franchise) και συνεπώς φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των περιεχομένων των διαφημίσεων ή/και για την ποιότητα και τις χρεώσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών των διαφημιζόμενων δια του blog

Γενικότερα:

Το blog καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ελενγμένες πληροφορίες σε όλη την έκταση των σελίδων του. Εντούτοις το blog δε δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσης ευθύνη.
To blog δεν είναι δημοσιογραφικό ειδησεογραφικό και οι όποιες πληροφορίες της τρέχουσας ειδησεογραφίας αναφέρονται στο blog είναι απλή καταγραφή και πιθανόν σχολιασμός, γεγονότων που απλά μας ενδιαφέρουν και θα συζητάγαμε στην καθημερινότητά μας.
Όσοι διαβάζουν το blog, έχουν την ευθύνη του ελέγχου, της διασταύρωσης και εντέλει της αποδοχής της άποψης που εκτίθεται στο blog.

Το blog καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να ελένγχει τα σχόλια των αναγνωστών του. Εντούτοις το blog δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή υβριστικών, προσβλητικών, δυσφημιστικών σχολίων τα οποία εμφανιστούν στις σελίδες μας υπο μορφή σχολιασμού του περιεχομένου μας.
Οι θέσεις που παρουσιάζονται στο blog εκφράζουν τον εκάστοτε συγγραφέα και δεν φέρει ευθύνη ο σχεδιαστής του ηλεκτρονικού αυτού χώρου για τις θέσεις τρίτων.
Γράφουμε με σεβασμό προς το άτομο, την μοναδικότητα του και το δικαίωμα του να είναι διαφορετικός. Χαρακτηρισμοί μειωτικοί προς κάποιες ομάδες ή άτομα, μπορεί να αναφέρονται και να αναλύονται ως στοιχεία κοινωνικής παθογένειας αλλά δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση τους συγγραφείς του χώρου.
Εάν ωστόσο από αβλεψία και εκ παραδρομής, θίγεται κάποιος πολίτης ή παραβιάζονται νόμοι για τα πνευματικά δικαιώματα ή τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε το θιγόμενο πρόσωπο, να επικοινωνεί μαζί μας.

Ενημέρωση για αποστολή ειδήσεων φωτογραφιών και λοιπών εγγράφων για αναδημοσίευση:

Το Blog γίνεται αποδέκτης ειδήσεων, καταγγελιών, φωτογραφιών, κειμένων, δελτίων τύπου κλπ από άλλα websites και blogs αλλά και ιδιώτες με στόχο την ενημέρωση και αναδημοσιευση. Ρητά δηλώνετε και αποδέχεστε πως με την αποστολή email στο Blog ολόκληρου κειμένου ή κειμένου με link (υπερσύνδεσμο παραπομπής στην πρωτότυπη είδηση) εξουσιοδοτείτε το Blog να προβεί κατά το δοκούν στην αναπαραγωγή της είδησης, εικόνας, video κλπ παραιτούμενοι ταυτόχρονα από όποια πνευματικά σας δικαιώματα πηγάζουν σε αυτή την είδηση εικόνα κλπ. Έτσι το blog έχει το δικαίωμα αναπαραγωγής της είδησης με ή χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης. Η αποστολή email στο blog αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά και αποδέχεσθε τον παρόντα όρο ανεπιφύλακτα, στο σύνολό του ο οποίος υπερισχύει έναντι οποιουδήποτε όρου χρήσης έχετε στο website-blog σας σχετικά μεε την αναμετάδοση ειδήσεων

Χρήση Υπερσυνδέσμων:

Η ιστοσελίδα περιέχει υπερσυνδέσμους (hyperlinks) προς άλλες ιστοσελίδες, για πληροφοριακούς λόγους. Η χρήση των υπερσυνδέσμων και των ιστοσελίδων στις οποίες αυτοί παραπέμπουν γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών.
Δε φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο και τις συνέπειες από τη χρήση άλλων ιστοσελίδων μέσω υπερσυνδέσμων.
Δέν είναι ευθύνη του blog να ελένγχει και σε καμία περίπτωση δεν εστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει με υπερσυνδέσμους ή διαφημιστικές καταχωρήσεις και δε συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε τρόπο.
Το blog δεν είναι υπεύθυνο και δεν αναλαμβάνει οποιοδήποτε κόστος απο ενδεχόμενες βλαβες ακόμα και πιθανής προσβολή σας απο ιούς ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές λογισμικό

Ενστάσεις Διαφωνίες

Αν διαπιστώσετε κάποιο σφάλμα, κάτι που σας θίγει προσωπικά σαν άτομο,ή ομάδα ατόμων, ή θίγει συμφέροντα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο παρακαλουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα news24gr@gmail.com !
Κατά την κρίση μας θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διορθώσουμε τυχόν σφάλμα ή ακόμα και να διαγραφούν τα στοιχεία σας από τα αρχεία μας.

Δικαιώματα έργων διάνοιας

Επιτρέπεται η χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή αναδημοσίευση ολικά ή μερικά από οποιονδήποτε τρίτο περιεχόμενου του blog. H παράθεση σχετικού link αφιεται στη διαθεση.Facebook
Twitter

..